Histcon.se Time, Memory and Representation Tid, Minne, Representation

A Multidisciplinary Program on Transformations in Historical Consciousness

Ett mångdisciplinärt forskningsprogram om historiemedvetandets förvandlingar

Staff

Program Committee

Hans Ruin

Professor, Director

Marcia Sá Cavalcante Schuback

Professor, Philosophy, Södertörn University

Ulla Manns

Professor

Peter Aronsson

Professor

Stefan Helgesson

Professor, English Department, Stockholm University

Markus Huss

PhD, Senior Research Officer

Produced by MarsApril