Histcon.se Time, Memory and Representation Tid, Minne, Representation

A Multidisciplinary Program on Transformations in Historical Consciousness

Ett mångdisciplinärt forskningsprogram om historiemedvetandets förvandlingar

  •  
     

Victoria Fareld: "Bortom sorg och försoning"

Glänta, 3-4.10

I ljuset av sina erfarenheter från Auschwitz hävdar författaren Jean Améry att den moraliska personen förblir ett offer genom att kräva det omöjliga: att vrida tiden tillbaka. Detta krav på ansvar gör att vi alla – idag och i framtiden – kan bli moraliska förövare till brott begångna i det förflutna.

 

Article (fulltext) at Glanta.org

Produced by MarsApril