Histcon.se Time, Memory and Representation Tid, Minne, Representation

A Multidisciplinary Program on Transformations in Historical Consciousness

Ett mångdisciplinärt forskningsprogram om historiemedvetandets förvandlingar

  •  
     

Ulla Manns: "Joan Wallach Scott and critical history”

in Joan W. Scott: The Uses and Abuses of Gender, Södertörn Lectures no. 8.

Ulla Manns: ”Joan Wallach Scott and critical history”, in Joan W. Scott: The Uses and Abuses of Gender (Södertörn University 2013: Huddinge)

Link to publication here.

Produced by MarsApril