Histcon.se Time, Memory and Representation Tid, Minne, Representation

A Multidisciplinary Program on Transformations in Historical Consciousness

Ett mångdisciplinärt forskningsprogram om historiemedvetandets förvandlingar

  •  
     

Ulla Manns: recension av Clare Hemmings: Why Stories Matter: The Political Grammar of Feminist Theory

i Tidskrift för genusvetenskap nr 4, 2012.

Ulla Manns: recension av Clare Hemmings: Why Stories Matter: The Political Grammar of Feminist Theory, i Tidskrift för genusvetenskap nr 4, 2012.

Produced by MarsApril