Histcon.se Time, Memory and Representation Tid, Minne, Representation

A Multidisciplinary Program on Transformations in Historical Consciousness

Ett mångdisciplinärt forskningsprogram om historiemedvetandets förvandlingar

  •  
     

Ulla Manns: “Methodological Feminism and the History of Feminism”

Manns & Sundevall (eds.) Methods, interventions and reflections (Makadam förlag: Stockholm 2014)

Ulla Manns: “Methodological Feminism and the History of Feminism”, in Ulla Manns & Fia Sundevall (eds.)Methods, interventions and reflections: Report from the X Nordic Women’s and Gender Conference, Bergen August 9-12 2012 (Makadam förlag: Stockholm 2014)

Produced by MarsApril