Histcon.se Time, Memory and Representation Tid, Minne, Representation

A Multidisciplinary Program on Transformations in Historical Consciousness

Ett mångdisciplinärt forskningsprogram om historiemedvetandets förvandlingar

  •  
     

Ulla Manns: "Historiska rum"

Scandia 2012:2: Supplement: Genushistoriens utmaningar. In Swedish.

Ulla Manns: "Historiska rum", Scandia. Tidskrift för historisk forskning. 2012:2: Supplement: Genushistoriens utmaningar. 65-69.

Produced by MarsApril