Histcon.se Time, Memory and Representation Tid, Minne, Representation

A Multidisciplinary Program on Transformations in Historical Consciousness

Ett mångdisciplinärt forskningsprogram om historiemedvetandets förvandlingar

  •  
     

Ulla Manns: “Feminismens Pantheon: Kollektivs minne, identitet och föreställd gemenskap”

Manns & Sundevall (eds.) Methods, interventions and reflections (Makadam förlag: Stockholm 2014)

Ulla Manns: “Feminismens Pantheon: Kollektivs minne, identitet och föreställd gemenskap”, in Ulla Manns & Fia Sundevall (eds.) Methods, interventions and reflections: Report from the X Nordic Women’s and Gender Conference, Bergen August 9-12 2012 (Makadam förlag: Stockholm)

 


Produced by MarsApril