Histcon.se Time, Memory and Representation Tid, Minne, Representation

A Multidisciplinary Program on Transformations in Historical Consciousness

Ett mångdisciplinärt forskningsprogram om historiemedvetandets förvandlingar

  •  
     

Peter Aronsson: "Omdöme och historia"

In Österberg et al: Dygdernas renässans, 2012. In Swedish.

Artikeln "Omdöme och historia" är publicerad i Dygdernas renässans, red. Eva Österberg, Marie Lindstedt Cronberg och Catharina Stenqvist, Bokförlaget Atlantis 2012, ss. 81-100.

 

 

 

Utdrag ur artikeln:

Historia berättas för någon av några skäl. När publiken ändras från slavar till undersåtar till medborgare eller konsumenter betyder det ändrade villkor för vilken historia som kan och bör skrivas. De arenor och verktyg historikernas disciplinbildning utmejslade för att försvara sin professionalisering för över hundra år sedan behöver nu kompletteras med fler platser för kommunikation med samhälle och människor. De specialiserade tidskrifterna, konferenserna och meriteringsordningarna behöver nu åter sättas i samband med att utveckla och erbjuda, inte hindra, de samhälleliga beställningarna genom reflexiv och kritisk dialog.

Detta är en otidsenlig betraktelse när forskningspolitiken i sin strategiska vision mest ser värdet av teknologisk forskning och avpassar system för meritvärdering därefter. Det senare är ett på sikt illavarslande tecken för den historiska forskningen och för samhället som har ett behov av vetenskapliga discipliner med förmoderna rötter, holistiska ambitioner och en levande dialog med mänsklighetens dilemman – en historia som tillåts, uppmanas och nyttjas för omdömesskapande uppgifter.

Produced by MarsApril