Histcon.se Time, Memory and Representation Tid, Minne, Representation

A Multidisciplinary Program on Transformations in Historical Consciousness

Ett mångdisciplinärt forskningsprogram om historiemedvetandets förvandlingar

  •  
     

Peter Aronsson: "Vad är ett nationalmuseum?"

Peter Aronssons inträdestal i Vitterhetsakademien. Särtryck ur: Årsbok 2010 KVHAA, Stockholm 2010

ranska revolutionen och Napoleons erövringar förändrade museilandskapet på ett avgörande sätt. Paris, med ett av världens främsta museer, Louvren, blev en arketyp för omvandlingen av en kunglig samling till ett nationellt museum, om än med starka universella ambitioner.

Läs hela artikeln här

Produced by MarsApril