Histcon.se Time, Memory and Representation Tid, Minne, Representation

A Multidisciplinary Program on Transformations in Historical Consciousness

Ett mångdisciplinärt forskningsprogram om historiemedvetandets förvandlingar

  •  
     

Mats Burström: "Skördefest med besk eftersmak"

Svenska Dagbladet, October 2, 2011. In Swedish.

Hur ska man hantera platser som är viktiga ur historisk synpunkt, men som belastas av ett mörkt förflutet? Frågan huruvida platsen för Tredje rikets skördefestival ska skyddas som kulturminne rör fortfarande upp känslor.

Länk till artikeln

Produced by MarsApril