Histcon.se Time, Memory and Representation Tid, Minne, Representation

A Multidisciplinary Program on Transformations in Historical Consciousness

Ett mångdisciplinärt forskningsprogram om historiemedvetandets förvandlingar

  •  
     

Mats Burström: Moderna ruiner ger svindlande nya perspektiv

Svenska Dagbladet, April 27, 2011. In Swedish.

I mötet med sentida ruiner krackelerar vår bild av moderniteten som ny och framtidsinriktad. Det ger oss anledning att reflektera över den kronologiska tidens betydelse för vår historieförståelse.

Read the whole article here.

Produced by MarsApril