Histcon.se Time, Memory and Representation Tid, Minne, Representation

A Multidisciplinary Program on Transformations in Historical Consciousness

Ett mångdisciplinärt forskningsprogram om historiemedvetandets förvandlingar

  •  
     

Mats Burström: "Arkeologer sätter spaden i tidig robotålder"

Svenska Dagbladet, November 14, 2011. In Swedish.

För snart 50 år sedan var världens blickar riktade mot Kuba och de sovjetiska kärnvapen som placerats ut där. Idag har de forna raketbaserna blivit föremål för arkeologiska undersökningar.

Läs hela artikeln i SvD här.

Produced by MarsApril