Histcon.se Time, Memory and Representation Tid, Minne, Representation

A Multidisciplinary Program on Transformations in Historical Consciousness

Ett mångdisciplinärt forskningsprogram om historiemedvetandets förvandlingar

  •  
     

Jayne Svenungsson: Den gudomliga historien. Profetism, messianism och andens utveckling

Glänta, 2014. In Swedish.

Förlagets beskrivning:

Vilket inflytande har det judiska och kristna arvets betoning av historien som gudomlig på det moderna politiska tänkandet? Jayne Svenungsson låter en utopikritisk historiesyn gå i dialog med en uppfattning som istället lyfter fram det profetiska löftets förmåga att inspirera till revolt mot förtryckande samhällsordningar. Denna komplexa historieskrivning skär in i de diskussioner om religion och etik som idag förs av politiskt radikala filosofer som Giorgio Agamben, Alain Badiou och Slavoj Žižek, och Svenungsson visar hur det bibliska arvets politisk-filosofiska betydelse är lika levande som någonsin.
Jayne Svenungsson är docent i systematisk teologi vid Teologiska Högskolan i Stockholm och verksam inom ”Tid, minne, representation” – ett mångdisciplinärt forskningsprogram om historiemedvetandets förvandlingar. Hon har tidigare bland annat givit ut Guds återkomst (2004).

Vilket inflytande har det judiska och kristna arvets betoning av historien som gudomlig på det moderna politiska tänkandet?

Jayne Svenungsson låter en utopikritisk historiesyn gå i dialog med en uppfattning som istället lyfter fram det profetiska löftets förmåga att inspirera till revolt mot förtryckande samhällsordningar. Denna komplexa historieskrivning skär in i de diskussioner om religion och etik som idag förs av politiskt radikala filosofer som Giorgio Agamben, Alain Badiou och Slavoj Žižek, och Svenungsson visar hur det bibliska arvets politisk-filosofiska betydelse är lika levande som någonsin.

Jayne Svenungsson är docent i systematisk teologi vid Teologiska Högskolan i Stockholm och verksam inom ”Tid, minne, representation – ett mångdisciplinärt forskningsprogram om historiemedvetandets förvandlingar". Hon har tidigare bland annat givit ut Guds återkomst (2004).

Mer information här.

Vilket inflytande har det judiska och kristna arvets betoning av historien som gudomlig på det moderna politiska tänkandet? Jayne Svenungsson låter en utopikritisk historiesyn gå i dialog med en uppfattning som istället lyfter fram det profetiska löftets förmåga att inspirera till revolt mot förtryckande samhällsordningar. Denna komplexa historieskrivning skär in i de diskussioner om religion och etik som idag förs av politiskt radikala filosofer som Giorgio Agamben, Alain Badiou och Slavoj Žižek, och Svenungsson visar hur det bibliska arvets politisk-filosofiska betydelse är lika levande som någonsin.Jayne Svenungsson är docent i systematisk teologi vid Teologiska Högskolan i Stockholm och verksam inom ”Tid, minne, representation” – ett mångdisciplinärt forskningsprogram om historiemedvetandets förvandlingar. Hon har tidigare bland annat givit ut Guds återkomst (2004).

Produced by MarsApril