Histcon.se Time, Memory and Representation Tid, Minne, Representation

A Multidisciplinary Program on Transformations in Historical Consciousness

Ett mångdisciplinärt forskningsprogram om historiemedvetandets förvandlingar

  •  
     

Jayne Svenungsson: ”Det kristna Europa och gemenskapens gränser: Novalis Europatanke och samtiden”

In Wittrock (ed): Tid för Europa: Gemenskap, minne, hopp, 2012. In Swedish.

Artikeln är publicerad i Jon Wittrock (red.), Tid för Europa: Gemenskap, minne, hopp, Göteborg: Daidalos, 2012, s. 61–78.

Produced by MarsApril