Histcon.se Time, Memory and Representation Tid, Minne, Representation

A Multidisciplinary Program on Transformations in Historical Consciousness

Ett mångdisciplinärt forskningsprogram om historiemedvetandets förvandlingar

  •  
     

Jayne Svenungsson: "Nådens gränser"

Om universella ambitioner och partikulära hämskor. Paulus, Badiou och Žižek. Dixikon Nov 8 2010.

Under gångna decennier har de europeiska samhällena i hög takt blivit mer mångkulturella på det faktiska planet, alltmedan de blivit mindre mångkulturella på det attitydmässiga planet. Denna aningen krassa analys gjordes häromåret av den amerikanske politiske skribenten och filosofen Mark Lilla apropå den europeiska vänsterintelligentians uppbrott från postmodernismens vurmande för skillnad, identitet och partikularitet.

Link to article (fulltext)

Produced by MarsApril