Histcon.se Time, Memory and Representation Tid, Minne, Representation

A Multidisciplinary Program on Transformations in Historical Consciousness

Ett mångdisciplinärt forskningsprogram om historiemedvetandets förvandlingar

  •  
     

Jayne Svenungsson: ”Joakim och draken"

Jayne Svenungsson: ”Joakim och draken: En skräckteologisk betraktelse”, Aiolos, 40–41 (2011), 93–100.

Produced by MarsApril