Histcon.se Time, Memory and Representation Tid, Minne, Representation

A Multidisciplinary Program on Transformations in Historical Consciousness

Ett mångdisciplinärt forskningsprogram om historiemedvetandets förvandlingar

  •  
     

Jayne Svenungsson: ”Historiska brott: Walter Benjamin och utanförskapets förlösande kraft”

Dixikon, 5 August 2012. In Swedish.

Länk till artiklen på Dixokons hemsida här.

Produced by MarsApril