Histcon.se Time, Memory and Representation Tid, Minne, Representation

A Multidisciplinary Program on Transformations in Historical Consciousness

Ett mångdisciplinärt forskningsprogram om historiemedvetandets förvandlingar

  •  
     

Jayne Svenungsson: ”Det Eviga Evangeliet: Joakim av Floris och den romantiska drömmen om en ny religion”

In: Lychnos. Årsbok för idé- och lärdomshistoria, 2011. In Swedish.

Artikeln publicerad i Lychnos. Årsbok för idé- och lärdomshistoria, tema: Den tyska idealismen (red. Anders Burman och Rebecka Lettervall), 2011, s. 169–182.

Länk till artikeln i .pdf-format här.

Produced by MarsApril