Histcon.se Time, Memory and Representation Tid, Minne, Representation

A Multidisciplinary Program on Transformations in Historical Consciousness

Ett mångdisciplinärt forskningsprogram om historiemedvetandets förvandlingar

  •  
     

Jayne Svenungsson: "Desire and Justice"

Jayne Svenungsson, ”Desire and Justice: Levinas and Heschel on Human and Divine Pathos”, in Jan-Olav Henriksen and LeRon Shults (eds.), Saving Desire, Grand Rapids: Eerdmans, 2011, 164–189.

Produced by MarsApril