Histcon.se Time, Memory and Representation Tid, Minne, Representation

A Multidisciplinary Program on Transformations in Historical Consciousness

Ett mångdisciplinärt forskningsprogram om historiemedvetandets förvandlingar

  •  
     

Jayne Svenungsson: "Politiken kan inte frälsa oss"

In Axess, issue 7, 2013. In Swedish.

Jayne Svenungsson: "Politiken kan inte frälsa oss", Axess, nr. 7, 2013.

Ingress: "Precis som andra av 1900-talets tänkare försökte Karl Löwith förstå seklets katastrofer. Löwith, som tvingats fly från Hitlers Tyskland, menade att roten till det onda var tron på mål och mening i historien."

Artikeln återfinns i sin helhet på Axess hemsida här.

Produced by MarsApril