Histcon.se Time, Memory and Representation Tid, Minne, Representation

A Multidisciplinary Program on Transformations in Historical Consciousness

Ett mångdisciplinärt forskningsprogram om historiemedvetandets förvandlingar

  •  
     

Huss, Manns, Ruin: Tid, minne, representation. Slutrapport från ett forskningsprogram

Makadam förlag, 2016.

Markus Huss, Ulla Manns, Hans Ruin, Tid, minne, representation. Slutrapport från ett forskningsprogram, Makadam förlag, 2016, 104 s.

Länk till fulltext (.pdf) här.

Produced by MarsApril