Histcon.se Time, Memory and Representation Tid, Minne, Representation

A Multidisciplinary Program on Transformations in Historical Consciousness

Ett mångdisciplinärt forskningsprogram om historiemedvetandets förvandlingar

  •  
     

Red. Fareld, Ruin, Lorenzoni, Manns, Hegardt, Lundemo: Historiens hemvist I-III

Makadam förlag, 2016. 1320 s.

Tvärvetenskapligt trebandsverk från forskningsprojektet ”Tid, minne, representation” om historia och minne, etik och ansvar, medier och materialitet.

Ur volymernas gemensamma förord:

”Men varför ’historiens hemvist’? Uttrycket skickar en serie frågor i retur. Vad menas med hemvist? Har historien verkligen en sådan? Är det inte just hemvist den saknar? Eller snarare: är det inte just denna illusion hos tidigare mänskligheter som ’vi’ nu lämnat bakom oss, när historien visat oss att alla föreställningar om ursprung och hemmahörighet är konstruerade och imaginära berättelser med vilka en utkastad och exilerad mänsklighet fåfängt och kanske övermodigt inrättat sig i tiden?”

Band I: Den historiska tidens former. Red. Victoria Fareld & Hans Ruin. 496 s.

Band II: Etik, politik och historikerns ansvar. Red. Patricia Lorenzoni & Ulla Manns. 368 s.

III: Minne, medier och materialitet. Red. Johan Hegardt & Trond Lundemo.
456 s

Band III: Minne, medier och materialitet. Red. Johan Hegardt & Trond Lundemo. 456 s.

Medverkande författare:

Peter Aronsson · Jens Bartelson · Henrik Berggren · Dagmar Brunow · Leila Brännström · Mats Burström · Staffan Carlshamre · Mattias Ekman · Staffan Ericson · Andrus Ers · Victoria Fareld · Kristina Fjelkestam · Anne Folke Henningsen · David Gaunt · Torbjörn Gustafsson Chorell · Thomas Götselius · Johan Hegardt · Stefan Helgesson · Alf Hornborg · Markus Huss · Peter Jackson · Stefan Jonsson · Helge Jordheim · Dan Karlholm · Mara Lee · Max Liljefors · Claudia Lindén · Patricia Lorenzoni · Trond Lundemo · Ulla Manns · Hanna Meretoja · Adriana Muñoz · Jerry Määttä · Anders Olsson · Johan Redin · Magnus Rodell · Hans Ruin · Marcia Sá Cavalcante Schuback · Irina Sandomirskaja · Eva Silvén · Martin Skrydstrup · Fredrika Spindler · Jayne Svenungsson · Martin Wiklund · Johan Östling

Trebandsverket kan köpas här.

Produced by MarsApril