Histcon.se Time, Memory and Representation Tid, Minne, Representation

A Multidisciplinary Program on Transformations in Historical Consciousness

Ett mångdisciplinärt forskningsprogram om historiemedvetandets förvandlingar

  •  
     

Hans Ruin: "Minnets sarkofag"

Tidskriften 10tal, 8–9 (2012), 34–39. In Swedish.

 

Hur ska en drabbad nation hantera sina traumatiska minnen i nuet? När läker såret, så att historien kan berättas? Filosofen Hans Ruin reste till Ockupationsmuseet i Riga och såg Europas ödesfråga i vår tid spegla sig i Lettlands såriga förbindelser till sitt förflutna: den att lära sig leva med språkliga och kulturella skillnader.

 

Hur ska en drabbad nation hantera
sina traumatiska minnen i nuet? När
läker såret, så att historien kan berättas?
Filosofen Hans Ruin reste
till Ockupations museet i Riga och
såg Europas ödesfråga i vår tid spegla
sig i Lettlands såriga förbindelser till
sitt förflutna: den att lära sigHur ska en drabbad nation hantera sina traumatiska minnen i nuet? När läker såret, så att historien kan berättas? Filosofen Hans Ruin reste till Ockupationsmuseet i Riga och såg Europas ödesfråga i vår tid spegla sig i Lettlands såriga förbindelser till sitt förflutna: den att lära sig leva med språkliga och kulturella skillnader.

Länk till artikeln här (.pdf-dokument)

Produced by MarsApril