Histcon.se Time, Memory and Representation Tid, Minne, Representation

A Multidisciplinary Program on Transformations in Historical Consciousness

Ett mångdisciplinärt forskningsprogram om historiemedvetandets förvandlingar

  •  
     

Hans Ruin: ”Memory”

In The Blackwell Companion to Hermeneutics, Blackwell 2016.

Hans Ruin: ”Memory”, The Blackwell Companion to Hermeneutics, eds. Niall Keane & Chris Lawn (Blackwell, Oxford, 2016), pp. 114-121.

Link to publication here.

Produced by MarsApril