Histcon.se Time, Memory and Representation Tid, Minne, Representation

A Multidisciplinary Program on Transformations in Historical Consciousness

Ett mångdisciplinärt forskningsprogram om historiemedvetandets förvandlingar

  •  
     

Hans Ruin: "Livet efter döden"

Divan nr. 3-4 2015. In Swedish.

I vilken
existensform lever
de döda kvar i vår
tillvaro? Och hur
ska man beskriva
vårt umgänge med
de döda?

I vilken existensform lever de döda kvar i vår tillvaro? Och hur ska man beskriva vårt umgänge med de döda?

Läs Hans Ruins essä här.

Produced by MarsApril