Histcon.se Time, Memory and Representation Tid, Minne, Representation

A Multidisciplinary Program on Transformations in Historical Consciousness

Ett mångdisciplinärt forskningsprogram om historiemedvetandets förvandlingar

  •  
     

Hans Ruin: Frihet, ändlighet, historicitet. Essäer om Heideggers filosofi

Ersatz 2013. In Swedish.

Förlagets beskrivning:
Den tyske filosofen Martin Heidegger (1889–1976) har på ett genomgripande sätt påverkat det filosofiska tänkandets utveckling. Som ung karismatisk föreläsare efter första världskriget drog han till sig elever som Hans-Georg Gadamer, Hannah Arendt och Herbert Marcuse. Hans Vara och tid från 1927 ses av många som nittonhundratalets enskilt viktigaste filosofiska verk. Idag läses och uttolkas han över hela världen. Om ingen annan modern filosof har det skrivits och stridits så mycket som Heidegger, vars liv och filosofi är en outsinlig källa till diskussioner.I denna bok har Hans Ruin samlat essäer och artiklar från två decenniers arbete med Heideggers tänkande. Tematiskt spänner de över hela hans verk. I centrum står frågan om människans ändlighet, vad det betyder för tänkandets och sanningens möjlighet att vi är tidsliga och historiska varelser. I grund och botten handlar det om att finna en ny formulering av människan som öde och frihet i ett.Mer information om boken finns på Ersatz hemsida.
Den tyske filosofen Martin Heidegger (1889–1976) har på ett genomgripande sätt påverkat det filosofiska tänkandets utveckling. Som ung karismatisk föreläsare efter första världskriget drog han till sig elever som Hans-Georg Gadamer, Hannah Arendt och Herbert Marcuse. Hans Vara och tid från 1927 ses av många som nittonhundratalets enskilt viktigaste filosofiska verk. Idag läses och uttolkas han över hela världen. Om ingen annan modern filosof har det skrivits och stridits så mycket som Heidegger, vars liv och filosofi är en outsinlig källa till diskussioner.
I denna bok har Hans Ruin samlat essäer och artiklar från två decenniers arbete med Heideggers tänkande. Tematiskt spänner de över hela hans verk. I centrum står frågan om människans ändlighet, vad det betyder för tänkandets och sanningens möjlighet att vi är tidsliga och historiska varelser. I grund och botten handlar det om att finna en ny formulering av människan som öde och frihet i ett.
Mer information om boken finns på Ersatz hemsida.

Förlagets beskrivning:

Den tyske filosofen Martin Heidegger (1889–1976) har på ett genomgripande sätt påverkat det filosofiska tänkandets utveckling. Som ung karismatisk föreläsare efter första världskriget drog han till sig elever som Hans-Georg Gadamer, Hannah Arendt och Herbert Marcuse. Hans Vara och tid från 1927 ses av många som nittonhundratalets enskilt viktigaste filosofiska verk. Idag läses och uttolkas han över hela världen. Om ingen annan modern filosof har det skrivits och stridits så mycket som Heidegger, vars liv och filosofi är en outsinlig källa till diskussioner.

I denna bok har Hans Ruin samlat essäer och artiklar från två decenniers arbete med Heideggers tänkande. Tematiskt spänner de över hela hans verk. I centrum står frågan om människans ändlighet, vad det betyder för tänkandets och sanningens möjlighet att vi är tidsliga och historiska varelser. I grund och botten handlar det om att finna en ny formulering av människan som öde och frihet i ett.Mer information om boken finns på Ersatz hemsida.

Mer information om boken finns på Ersatz hemsida.

Produced by MarsApril