Histcon.se Time, Memory and Representation Tid, Minne, Representation

A Multidisciplinary Program on Transformations in Historical Consciousness

Ett mångdisciplinärt forskningsprogram om historiemedvetandets förvandlingar

  •  
     

Dan Karlholm et al.: Vad är ett museum?

Axl Books 2013. In Swedish.

Dan Karlholm, Allan Kaprow and Robert Smithson: Vad är ett museum?. Axl Books, 2013.

Förlagets beskrivning:

”Från 1960-talet och framåt har konstmuseernas funktionsseparering gått så långt att det är museer för modern, avant-gardisk konst som utgör den nya traditionen, den nya norm mot vilken den ännu nyare konsten fortsätter att opponera. Auktoriteten eller suveränen är i denna modell ett kollektivt subjekt – konstvärlden – som alltså både har makten att definiera lagen och att suspendera den till förmån för ett tillstånd då normen tillfälligtvis inte längre gäller. På så sätt kan alla utbrytningsförsök i princip återkallas till ordningen, alla brott sonas, alla uppror neutraliseras och all anti-konst bli till konst i inte bara generisk eller teknisk mening utan i högsta tänkbara mening.”
I dialog med bland andra Allan Kaprow och Robert Smithson reflekterar Dan Karlholm över museets historiska, samtida och nutida roll för såväl konsten som samhället.
Boken innehåller också en översättning av ett samtal mellan Kaprow och Smithson –”Vad är ett museum?” först publicerat i Arts Yearbook 1967 – som behandlar museet och förhållandet mellan konst och liv och dessutom åskådliggör de båda konstnärernas syn på konsten och dess institutioner.

”Från 1960-talet och framåt har konstmuseernas funktionsseparering gått så långt att det är museer för modern, avant-gardisk konst som utgör den nya traditionen, den nya norm mot vilken den ännu nyare konsten fortsätter att opponera. Auktoriteten eller suveränen är i denna modell ett kollektivt subjekt – konstvärlden – som alltså både har makten att definiera lagen och att suspendera den till förmån för ett tillstånd då normen tillfälligtvis inte längre gäller. På så sätt kan alla utbrytningsförsök i princip återkallas till ordningen, alla brott sonas, alla uppror neutraliseras och all anti-konst bli till konst i inte bara generisk eller teknisk mening utan i högsta tänkbara mening.”

I dialog med bland andra Allan Kaprow och Robert Smithson reflekterar Dan Karlholm över museets historiska, samtida och nutida roll för såväl konsten som samhället.

Boken innehåller också en översättning av ett samtal mellan Kaprow och Smithson –”Vad är ett museum?” först publicerat i Arts Yearbook 1967 – som behandlar museet och förhållandet mellan konst och liv och dessutom åskådliggör de båda konstnärernas syn på konsten och dess institutioner.

Mer information finns på förlagets hemsida.

Produced by MarsApril