Histcon.se Time, Memory and Representation Tid, Minne, Representation

A Multidisciplinary Program on Transformations in Historical Consciousness

Ett mångdisciplinärt forskningsprogram om historiemedvetandets förvandlingar

  •  
     

Claudia Lindén: "Är historien alltid redan queer? Om Karen Blixens gotik”

In Kivilaakso et al., Queera läsningar, Rosenlarv förlag, 2012. In Swedish.

 

“Är historien alltid redan queer? Om Karen Blixens gotik.” i
Queera läsningar red. Katri Kivilaakso, Ann-Sofie Lönngren,  och Rita Paqvalén, Rosenlarv förlag, Stockholm 2012 (s. 90-121)

Claudia Lindén: “Är historien alltid redan queer? Om Karen Blixens gotik.” Queera läsningar, red. Katri Kivilaakso, Ann-Sofie Lönngren, och Rita Paqvalén, Rosenlarv förlag, Stockholm 2012, ss. 90-121.

 

Produced by MarsApril