Histcon.se Time, Memory and Representation Tid, Minne, Representation

A Multidisciplinary Program on Transformations in Historical Consciousness

Ett mångdisciplinärt forskningsprogram om historiemedvetandets förvandlingar

  •  
     

Claudia Lindén: "Nya medier löser upp skriftens monopol men inte genusordningen”

Review of Friedrich Kittler: Nedskrivningssystem 1800-1900, in Tidskriften Respons, nr 1, 2013. In Swedish.

 

”Nya medier löser upp skriftens monopol men inte genusordningen” rec av Friedrich Kittler
Nedskrivningssystem 1800-1900, Tidskriften Respons nr 1, 2013 (s. 62-64)

Claudia Lindén: ”Nya medier löser upp skriftens monopol men inte genusordningen” rec av Friedrich Kittler, Nedskrivningssystem 1800-1900, Tidskriften Respons, nr 1, 2013, ss. 62-64.

Produced by MarsApril