Histcon.se Time, Memory and Representation Tid, Minne, Representation

A Multidisciplinary Program on Transformations in Historical Consciousness

Ett mångdisciplinärt forskningsprogram om historiemedvetandets förvandlingar

  •  
     

Claudia Lindén: "Ur led är feminismens tid – Om tidsmetaforer, otidsenlighet och gengångare i feministisk historieskrivning"

In Tidskrift för genusvetenskap. Issue 3, 2012.

Claudia Lindén: "Ur led är feminismens tid – Om tidsmetaforer, otidsenlighet och gengångare i feministisk historieskrivning". In Tidskrift för genusvetenskap. 3, 2012. 6-27.

Produced by MarsApril