Histcon.se Time, Memory and Representation Tid, Minne, Representation

A Multidisciplinary Program on Transformations in Historical Consciousness

Ett mångdisciplinärt forskningsprogram om historiemedvetandets förvandlingar

  •  
     

Dan Karlholm, "Berlins nyaste museum"

Dagens Nyheter 14 maj 2010

Det mer än sekelgamla Neues Museum i Berlin är ett föredömligt exempel på ombyggnad för vår tid, skriver Dan Karlholm. I lager på lager kan man se kopplingen mellan historia och samtid både i konsten och i husets arkitektur. Dan Karlholm är professor i Konstvetenskap vid Södertörns högskola och medarbetare i Tid, minne representation.

Läs hela artikeln i Dagens Nyheter 14 maj 2010.

Produced by MarsApril