Histcon.se Time, Memory and Representation Tid, Minne, Representation

A Multidisciplinary Program on Transformations in Historical Consciousness

Ett mångdisciplinärt forskningsprogram om historiemedvetandets förvandlingar

  •  
     

Anders Olsson: Tankar om läsning

Themis förlag 2015. In Swedish.

Förlagets beskrivning:

Vad är läsning? Vad gör vi egentligen när vi läser och vilka är villkoren för läsning?

Läsning är en akt av självglömska där vi blir delaktiga i andra världar. Min bok handlar om läsningens villkor, dess behov av tid, plats och minne. Dessa villkor kan för många synas självklara men är det inte längre. Tiden räcker inte till, rummet är överfullt och glömskan breder ut sig. Jag vill med hjälp av Marcel Proust och samtida tänkare visa hur läsningens erfarenhet kan återskapa förlorade förbindelser mellan tiden, rummet och det kulturella minnet.

- Anders Olsson

Länk till förlaget Themis här.

Vad är läsning? Vad gör vi egentligen när vi läser
och vilka är villkoren för läsning?
Läsning är en akt av självglömska där vi blir
delaktiga i andra världar. Min bok handlar om
läsningens villkor, dess behov av tid, plats och minne.
Dessa villkor kan för många synas självklara men
är det inte längre. Tiden räcker inte till, rummet är
överfullt och glömskan breder ut sig.
Jag vill med hjälp av Marcel Proust och
samtida tänkare visa hur läsningens erfarenhet
kan återskapa förlorade förbindelser mellan tiden,
rummet och det kulturella minnet
Produced by MarsApril