Histcon.se Time, Memory and Representation Tid, Minne, Representation

A Multidisciplinary Program on Transformations in Historical Consciousness

Ett mångdisciplinärt forskningsprogram om historiemedvetandets förvandlingar

  •  
     

Alf Hornborg: "Darwin, antropologi och kulturella selektionsprocesser"

In M. Hammarström et al.: Människan sedd: Olika vetenskapliga prismor. Nya Doxa, 2011. In Swedish.

Alf Hornborg: "Darwin, antropologi och kulturella selektionsprocesser". M. Hammarström, E. Gerle & P. Gärdenfors, red., Människan sedd: Olika vetenskapliga prismor, pp. 101-111. Nya Doxa, 2011.

Mer information om antologin här.

Produced by MarsApril