Histcon.se Time, Memory and Representation Tid, Minne, Representation

A Multidisciplinary Program on Transformations in Historical Consciousness

Ett mångdisciplinärt forskningsprogram om historiemedvetandets förvandlingar

  •  
     

Alf Hornborg: "Towards a Truly Global Environmental History: A Review Article"

Review: Journal of the Fernand Braudel Centre, 2011.

Alf Hornborg: "Towards a Truly Global Environmental History: A Review Article". Review: Journal of the Fernand Braudel Centre.

Produced by MarsApril