Histcon.se Time, Memory and Representation Tid, Minne, Representation

A Multidisciplinary Program on Transformations in Historical Consciousness

Ett mångdisciplinärt forskningsprogram om historiemedvetandets förvandlingar

  •  
     

Alf Hornborg: "Kampen om tiden: Pengar, teknik och överlevnad"

Tecknens tyranni, Artos Academic/Artos & Norma, Skellefteå, 2016

Alf Hornborg: ""Kampen om tiden: Pengar, teknik och överlevnad", i Mikael Kurkiala,(red.), Tecknens tyranni, Artos Academic/Artos & Norma, Skellefteå, 2016.

Mer information om publikationen återfinns här.

Produced by MarsApril