Histcon.se Time, Memory and Representation Tid, Minne, Representation

A Multidisciplinary Program on Transformations in Historical Consciousness

Ett mångdisciplinärt forskningsprogram om historiemedvetandets förvandlingar

  •  
     

Alf Hornborg: Myten om maskinen: Essäer om makt, modernitet och miljö

Daidalos, 2nd edition, 2012. In Swedish.

Alf Hornborgs Myten om maskinen: Essäer om makt, modernitet och miljö föreligger nu i en ny, andra utgåva på Daidalos förlag.

 

"Från och med Myten om maskinen blir man aldrig riktigt densamma. Hans analys av teknikens roll i det moderna samhället kan kännas lika omvälvande som första mötet med Foucaults studier av makten eller Bourdieus av det kulturella kapitalet." - Sverker Lenas i DN

 

Mer information om boken hittar du här.

Produced by MarsApril