Histcon.se Time, Memory and Representation Tid, Minne, Representation

A Multidisciplinary Program on Transformations in Historical Consciousness

Ett mångdisciplinärt forskningsprogram om historiemedvetandets förvandlingar

  •  
     

Irina Sandomirskaja: "A Politeia in Besiegement: Lidiia Ginzburg on the Siege of Leningrad as a Political Paradigm"

Slavic Review 69, no. 2 (Summer 2010)

Reprinted with kind permission of Slavic Review. Copyright by Slavic Review 2010.

Link to article

Link to Slavic Review

Produced by MarsApril