Histcon.se Time, Memory and Representation Tid, Minne, Representation

A Multidisciplinary Program on Transformations in Historical Consciousness

Ett mångdisciplinärt forskningsprogram om historiemedvetandets förvandlingar

Publications

Alf Hornborg: "Kampen om tiden: Pengar, teknik och överlevnad"

Tecknens tyranni, Artos Academic/Artos & Norma, Skellefteå, 2016

Marcia Sá Cavalcante Schuback & Johan Hegardt: "Ordet: Kulturarv"

I Ord & Bild 3-4/2016: Kulturarv. In Swedish.

Hans Ruin: ”Memory”

In The Blackwell Companion to Hermeneutics, Blackwell 2016.

Hans Ruin: ”Speaking to the Dead – Historicity and the Ancestral”

New article in the Danish Yearbook of Philosophy

Alf Hornborg: "The political ecology of the Technocene: Uncovering ecologically unequal exchange in the world-system"

In The Anthropocene and the Global Environmental Crisis: Rethinking Modernity in a New Epoch, Routledge 2015.

Hans Ruin: "Livet efter döden"

Divan nr. 3-4 2015. In Swedish.

Stefan Jonsson (red): Samtida politisk teori

Tankekraft förlag 2015. In Swedish.

Hans Ruin: "Anamnemic subjectivity: new steps toward a hermeneutics of memory"

In Continental Philosophy Review, vol. 48, issue 2, special issue: Nordic Perspectives on Phenomenology.

Marcia Sá Cavalcante Schuback: "Heidegger, die Juden, Heute"

In Heidegger, die Juden, noch einmal, eds. Peter Trawny und Andrew J. Mitchell, Vittorio Klostermann Verlag 2015. In German.

Anders Olsson: Tankar om läsning

Themis förlag 2015. In Swedish.

Peter Aronsson: "Ukraina hämtar kraft ur infekterad historia"

Under strecket i SvD, 26 februari 2015.

Hans Ruin: "Derrida, Heidegger and the Problem of the Ancestral"

In The Ashgate Research Companion to Memory Studies, Ashgate, 2015.

Marcia Sá Cavalcante Schuback & Jean-Luc Nancy: "Heidegger et la traduction occidentale"

in Les Cahiers philosophiques de Strasbourg 6/2014: Heidegger, la Grèce et la destinée européenne. In French.

Ulla Manns: "Att tolka tystnad/Hur ska Värnamos tysta klockor tolkas?"

Med Anna Viola Hallberg i Jönköpings-Posten 19/8 2014.

Ulla Manns: “Methodological Feminism and the History of Feminism”

Manns & Sundevall (eds.) Methods, interventions and reflections (Makadam förlag: Stockholm 2014)

Ulla Manns: “Feminismens Pantheon: Kollektivs minne, identitet och föreställd gemenskap”

Manns & Sundevall (eds.) Methods, interventions and reflections (Makadam förlag: Stockholm 2014)

New Book: Minneskonst / Art of Memory

Bonnier, 2014. With contributions by TMR-scholars Hans Ruin and Johan Redin.

Mats Burström: "Norska kämpar och glömda kvinnor"

Svenska Dagbladet, April 21, 2014. In Swedish.

Marcia Cavalcante Schuback: "The Fiction of the Image"

In True Lies Worldwide: Fictionality in Global Contexts. De Gruyter, 2014.

Mats Burström: "Bergtagna - om kriget kom"

In Axess, issue 2, 2014. In Swedish.

Jayne Svenungsson: "Politiken kan inte frälsa oss"

In Axess, issue 7, 2013. In Swedish.

Ulla Manns: "Joan Wallach Scott and critical history”

in Joan W. Scott: The Uses and Abuses of Gender, Södertörn Lectures no. 8.

Mats Burström: "Ryssland söker ännu sina stupade"

Svenska Dagbladet, May 2, 2013. In Swedish.

Hans Ruin: "Att skapa ett forskningsprogram om Tid och Minne"

In Kulturella perspektiv, issue 2013:1. In Swedish.


Kulturella perspektiv 2013:1, 56-Kulturella perspektiv 2013:1, 56-60

Andrus Ers: "År noll"

In Glänta, issue 1.13. In Swedish.

Claudia Lindén: "Nya medier löser upp skriftens monopol men inte genusordningen”

Review of Friedrich Kittler: Nedskrivningssystem 1800-1900, in Tidskriften Respons, nr 1, 2013. In Swedish.

Claudia Lindén: "Är historien alltid redan queer? Om Karen Blixens gotik”

In Kivilaakso et al., Queera läsningar, Rosenlarv förlag, 2012. In Swedish.

Ulla Manns: "Historiska rum"

Scandia 2012:2: Supplement: Genushistoriens utmaningar. In Swedish.

Ulla Manns: "Så många segrar att fira"

Bang, issue 3, 2011. In Swedish.

Dan Karlholm et al.: Vad är ett museum?

Axl Books 2013. In Swedish.

Irina Sandomirskaja: "The Leviathan, or Language in Besiegement: Lydia Ginzburg’s Prolegomena to Critical Discourse Analysis"

In Van Buskirk et al.: Lydia Ginzburg's alternative literary identities: a collection of articles and new translations. Peter Lang, 2012.

Irina Sandomirskaja: “Bez stali i leni: Aesopian Language and Legitimacy”

In Per-Arne Bodin et al. Power and Legitimacy: Challenges from Russia. Routledge, 2012.

Johan Hegardt (ed.): The Museum Beyond the Nation

The National Historical Museum, Stockholm. Studies 21. 2013.

Alf Hornborg: "Animismus, Fetischismus und Objektivismus als Strategien der Welt(v)erkenntnis"

In I. Albers & A. Franke, eds: Animismus: Revisionen der Moderne, 2012. In German.

Alf Hornborg: "Amazonas uråldriga geoglyfer"

Forskning & framsteg, 2012. In Swedish.

Alf Hornborg: "Darwin, antropologi och kulturella selektionsprocesser"

In M. Hammarström et al.: Människan sedd: Olika vetenskapliga prismor. Nya Doxa, 2011. In Swedish.

Alf Hornborg: "Towards a Truly Global Environmental History: A Review Article"

Review: Journal of the Fernand Braudel Centre, 2011.

Peter Aronsson: "Omdöme och historia"

In Österberg et al: Dygdernas renässans, 2012. In Swedish.

Alf Hornborg: "1812, 1912, 2012 – Three Moments in the History of Industrialism"

In M. Nyström: Glimpsing Paths: Being and Acting in Times of (Un)Certainty, 2012.

Jayne Svenungsson: ”Det kristna Europa och gemenskapens gränser: Novalis Europatanke och samtiden”

In Wittrock (ed): Tid för Europa: Gemenskap, minne, hopp, 2012. In Swedish.

Jayne Svenungsson: ”Det Eviga Evangeliet: Joakim av Floris och den romantiska drömmen om en ny religion”

In: Lychnos. Årsbok för idé- och lärdomshistoria, 2011. In Swedish.

Mats Burström: "När fragmenten blir större än helheten"

Svenska Dagbladet, September 2, 2012. In Swedish.

Hans Ruin: "Minnets sarkofag"

Tidskriften 10tal, 8–9 (2012), 34–39. In Swedish.

Jayne Svenungsson: "Politiken behöver fiktion i brist på tro"

Svenska Dagbladet, April 23, 2012. In Swedish.

Mats Burström: "Arkeologer sätter spaden i tidig robotålder"

Svenska Dagbladet, November 14, 2011. In Swedish.

Peter Aronsson: Building National Museums in Europe 1750–2010

Building National Museums in Europe 1750–2010. Conference proceedings from EuNaMus, European National Museums: Identity Politics, the Uses of the Past and the European Citizen, Bologna 28-30 April 2011. EuNaMus Report No. 1. Eds: Peter Aronsson & Gabriella Elgenius.

Mats Burström: "Skördefest med besk eftersmak"

Svenska Dagbladet, October 2, 2011. In Swedish.

Jayne Svenungsson: ”Joakim och draken"

Jayne Svenungsson: ”Joakim och draken: En skräckteologisk betraktelse”, Aiolos, 40–41 (2011), 93–100.

Jayne Svenungsson: "Desire and Justice"

Jayne Svenungsson, ”Desire and Justice: Levinas and Heschel on Human and Divine Pathos”, in Jan-Olav Henriksen and LeRon Shults (eds.), Saving Desire, Grand Rapids: Eerdmans, 2011, 164–189.

Rethinking Time: Essays on History, Memory and Representation

Södertörn Philosophical Studies no. 9 (2011).

Marcia Sá Cavalcante-Schuback: "Abstract Hermeneutics"

"Abstract Hermeneutics", in Research in Phenomenology 41/2011

Jens Bartelson: "The indivisibility of sovereignty"

Republics of Letters: A Journal for the Study of Knowledge, Politics, and the Arts 2, no. 2 (June 1, 2011)

Mats Burström: Moderna ruiner ger svindlande nya perspektiv

Svenska Dagbladet, April 27, 2011. In Swedish.

Jayne Svenungsson: "Nådens gränser"

Om universella ambitioner och partikulära hämskor. Paulus, Badiou och Žižek. Dixikon Nov 8 2010.

Peter Aronsson: "Vad är ett nationalmuseum?"

Peter Aronssons inträdestal i Vitterhetsakademien. Särtryck ur: Årsbok 2010 KVHAA, Stockholm 2010

Jayne Svenungsson: "Wrestling with Angels: Or How to Avoid Decisionist Messianic Romances"

Special issue: "Zizek's Theology", International Journal of Zizek Studies, vol. 4, no. 4: 2011.

Peter Aronsson: "BeGreppbart"

BeGreppbart - Historia. Malmö: Liber 2011. Peter Aronsson's new book on the concept of History. In Swedish.

Aronsson, Amundsen & Knell: "National Museums"

National Museums: New Studies from Around the World Edited by Simon Knell, Peter Aronsson and Arne Amundsen (London: Routledge 2011).

Jens Bartelson: "Double Binds: Sovereignty and the Just War Tradition"

"Double Binds: Sovereignty and the Just War Tradition", in Hent Kalmo & Quentin Skinner (eds.) Sovereignty in Fragments. The Past, Present and Future of a Contested Concept, (Cambridge: Cambridge University Press, 2010)

Kristina Fjelkestam: "Det sublimas politik"

Det sublimas politik: Emancipatorisk estetik i 1800-talets konstnärsromaner, Makadam 2010

Dan Karlholm, "Berlins nyaste museum"

Dagens Nyheter 14 maj 2010

Produced by MarsApril