Histcon.se Time, Memory and Representation Tid, Minne, Representation

A Multidisciplinary Program on Transformations in Historical Consciousness

Ett mångdisciplinärt forskningsprogram om historiemedvetandets förvandlingar

Andrus Ers

PhD, History of Ideas, Stockholm University

Biography

B. 1970. PhD, History of Ideas, Stockholm University, with the dissertation The History of the Victors. Power, History and Liberty Studied Through the Example of Herbert Tingsten 1939-53 (Umeå: H:ström 2008). Senior Research Officer at Swedish National Defence College.

Ongoing research

 

Within the program I contribute with two studies to Section I: “The Modern Concept of Year Zero” and “Crisis, Utopia, Revolution”. In my present research I am investigating the concept of Year Zero though a wide range of examples from the French and American revolutions, via Stunde Null Germany, to the Khemer Rouge. So far, this investigation has resulted in two articles focusing on the French and Cambodian examples. However, the overall aim of the project is to produce a monography.
A second investigation with the preliminary title “Crisis, Utopia, and the temporality of revolution” focuses on the modern political philosophical concepts of Crisis and Utopia, studied through a range of examples such as the crises of western liberal democracy in the 1930’s and the 1970’s. The investigation is expected to result in at least one article in 2015.

 

Within the program I contribute with two studies to Section I: “The Modern Concept of Year Zero” and “Crisis, Utopia, and the temporality of revolution”. In my present research I am investigating the concept of Year Zero through a wide range of examples from the French and American revolutions, via Stunde Null Germany, to the Khmer Rouge.

So far, this investigation has resulted in two articles focusing on the French and Cambodian examples. However, the overall aim of the project is to produce a monography.

A second investigation with the preliminary title “Crisis, Utopia, and the temporality of revolution” focuses on the modern politico-philosophical concepts of Crisis and Utopia, studied through a range of examples such as the crises of western liberal democracy in the 1930’s and the 1970’s. The investigation is expected to result in at least one article in 2015.

Selected bibliography

"År noll", Glänta nr. 1: 2013 Fulltext

"Year Zero: the temporality of revolution studied thorugh the example of the Khmer Rouge", in Ruin Hans & Ers, Andrus (eds.), Rethinking Time: History, Memory and Representation, Södertörn Philosophical Studies no. 9, 2011. Fulltext

The History of the Victors. Power, History and Liberty Studied Through the Example of Herbert Tingsten 1939-53 (Umeå: H:ström, 2008) Abstract Review Fulltext

”Några reflexioner kring Rousseau, upplysningen och upplysningskritiken under 1900-talet” i Noesis (nr. 1: 2007)

"Fenomenet avhistorisering. Några exempel från svenskt 1950-tal" i Noesis (nr. 1: 2005)

Filosofihistorien och filosofins självbild. En uppsats om filosofihistoria på svenska från Höijer till Wedberg, Idéhistoriska uppsatser, nr. 41 (Stockholm 2004)

"Försokratikerna och den moderna kulturkrisen. Två exempel", föredrag tryckt i Noesis (nr. 1-2: 2004)

"Wissenschaftliche Weltaufassung. Vetenskap, historia och framsteg i de logiska empiristernas manifest 1929" i Över tid och rum. En antologi tillägnad Bo Lindberg (Stockholm 2003)

Produced by MarsApril