Histcon.se Time, Memory and Representation Tid, Minne, Representation

A Multidisciplinary Program on Transformations in Historical Consciousness

Ett mångdisciplinärt forskningsprogram om historiemedvetandets förvandlingar

  •  
     

Utlysning: Postdoktorer i kulturhistoriska studier

Published on 18 November, 2015

Forskarskulan i kulturhistoriska studier, Stockholms universitet

Utlysningen gäller tre anställningar som postdoktor, som en fortsättning på Forskarskolan i kulturhistoriska studier. Forskarskolan inrättades av Humanistiska fakulteten år 2010.

Deadline: 2015-12-07.

Annonsen finns här.

Produced by MarsApril