Histcon.se Time, Memory and Representation Tid, Minne, Representation

A Multidisciplinary Program on Transformations in Historical Consciousness

Ett mångdisciplinärt forskningsprogram om historiemedvetandets förvandlingar

  •  
     

"Tystnadens typologier" på Vandalorum

Published on 18 August, 2014

Konstnären Anna Viola Hallberg i samarbete med Maja Andersson och Ulla Manns på Vandalorum, Centrum för Konst och Design.

Konstnären Anna Viola Hallberg, hennes assistent Maja Andersson och TMR-forskaren Ulla Manns kommer att under tre veckor vistas vid Vandalorum.

Där kommer de att rikta ljuset mot spår av porträttmålaren Bror Kronstrand och hans hustru Sigrid genom att arbeta med och utifrån minnen av olika slag: fotografier, brev, föremål och verk som finns hos släkten i Småland, liksom berättelser om paret Kronstrand.

Projektet både levandegör och omtolkar minnen och berättelser om såväl det liv paret levde som konstnärskapet.

Mer information finns på Vandalorums hemsida.

Produced by MarsApril