Histcon.se Time, Memory and Representation Tid, Minne, Representation

A Multidisciplinary Program on Transformations in Historical Consciousness

Ett mångdisciplinärt forskningsprogram om historiemedvetandets förvandlingar

  •  
     

TMR medverkar vid Svenska historikermötet

Published on 22 April, 2014

8–10 maj 2014, Stockholms universitet. In Swedish.

Under Svenska Historikermötet deltar TMR med en egen panel 10/5 kl 13.20-14.40 under rubriken "Tid, minne, representation: om historiemedvetandets förvandlingar".

Sessionsbeskrivning:

I panelen diskuterar ett antal forskare det mång- och tvärdisciplinära forskningsprogrammet Tid, minne, representation (RJ-finansierat 2010-1026), som sammanlagt omfattar 26 forskare från sju olika lärosäten i Sverige. Fokus för diskussionen rör möjligheterna att utveckla ett gemensamt kritiskt-reflexivt historiemedvetande för de humanistiska-historiska vetenskaperna utifrån programmets breda upplägg. Centrala frågor för programmet som helhet rör historia och historiskt vetande i såväl vår samtid som vår dåtid, om kunskapandets villkor för detta och forskarens ansvar. Vad är det historiska vetandets förhållande till exempelvis minne, trauma, gemenskap och framtid? Hur och med vilka tekniker och institutioner skapas våra kronologiska rum, av oss själva som forskare och av vår samtid? Deltagarna reflekterar kring detta dels utifrån hittills gjorda erfarenheter inom det gemensamma programmet, dels utifrån sina separata forskningsprojekt inom programmet.      www.histcon.se
Deltagare:
Peter Aronsson, Linnéuniversitetet
Hans Ruin, Södertörns högskola
Viktoria Fareld, Stockholms universitet
Stefan Helgesson, Stockholms universitet
Ansvarig: Ulla Manns, Södertörns högskola

I panelen diskuterar ett antal forskare det mång- och tvärdisciplinära forskningsprogrammet Tid, minne, representation (RJ-finansierat 2010-1026), som sammanlagt omfattar 26 forskare från sju olika lärosäten i Sverige.

Fokus för diskussionen rör möjligheterna att utveckla ett gemensamt kritiskt-reflexivt historiemedvetande för de humanistiska-historiska vetenskaperna utifrån programmets breda upplägg. Centrala frågor för programmet som helhet rör historia och historiskt vetande i såväl vår samtid som vår dåtid, om kunskapandets villkor för detta och forskarens ansvar.

Vad är det historiska vetandets förhållande till exempelvis minne, trauma, gemenskap och framtid?

Hur och med vilka tekniker och institutioner skapas våra kronologiska rum, av oss själva som forskare och av vår samtid?

Deltagarna reflekterar kring detta dels utifrån hittills gjorda erfarenheter inom det gemensamma programmet, dels utifrån sina separata forskningsprojekt inom programmet.

Deltagare:

Peter Aronsson, Linnéuniversitetet

Hans Ruin, Södertörns högskola

Victoria Fareld, Stockholms universitet

Stefan Helgesson, Stockholms universitet

Ansvarig: Ulla Manns, Södertörns högskola

Program och mer information här.

Produced by MarsApril