Histcon.se Time, Memory and Representation Tid, Minne, Representation

A Multidisciplinary Program on Transformations in Historical Consciousness

Ett mångdisciplinärt forskningsprogram om historiemedvetandets förvandlingar

  •  
     

TMR in Johannesburg 2014

Published on 7 April, 2015

Film by Mikael Lundberg in cooperation with Fredrik Oskarsson and Tom W-O Silkeberg

regi/foto - Mikael Lundberg
redigering - Fredrik Oskarsson
textmontage - Tom W-O SilkeberMikael Lundbergredigering - Fredrik Oskarssontextmontage - Tom W-O Silkeberg

In connection with TMR:s workshop in Johannesburg organized in cooperation with WiSER at Wits University (more information here), the artist Mikael Lundberg was invited to document and interpret the group of scholars' trip to Johannesburg. The film resulting from his work is now available below, followed by Mikael's description of it (in Swedish):

Description:

Tid, minne, representation – ett mångdisciplinlärt forskningsprogram om historiemedvetandets förvandlingar (www.histcon.se)
De tjugosju forskarna har samlats två gånger per termin under fem år för seminarier, med presentationer och diskussioner. Under hösten 2014 genomförde de också en resa till Johannesburg för ett symposium organiserat tillsammans med forskningsinstitutet WiSER, vid University of the Witwatersrand.
Jag blev inbjuden att följa och kommentera deras verksamhet ur ett konstnärligt perspektiv.
Resultaten är en femton minuters film där det mesta materialet är från resan och en bok, 640 sidor i formatet 30x23x7 cm, som utgår från sex av hittills totalt nio seminarieträffar som alla har spelats in och transkriberats. Den följer den ursprungliga texten men utesluter all text förutom frågetecknen ?,   det som står inom parantes  ( ), samt det som står inom klammer [ ].
Allt material som filmen gjorts av redovisas också i filmen.
Filmen är ett tillstånd, där man befinner sig i en komplex situation av icke kronologiska tankar och intryck, samtidigt med olika prioriteringar i en hjärna på resa, i flera dimensioner parallellt som ligger osynkroniserade men som beskriver samma händelse. Den bygger samman flera skikt av tid, däribland:
1. Tiden – timern
2. Allt filmmaterial från resan samlas i en liten komprimerad bildruta, ibland dubbelexponerat likt ett tunt mönster över hela bildytan.
3. Allt ljudmaterial ligger som en komprimerad dov ljudfond genom hela filmen.
4. Det röda textmontaget är citat från de olika presentationerna.
5. Den svarta bildrutan är transkriberingarna från sex av de nio föregående internaten.

De tjugosju forskarna har samlats två gånger per termin under fem år för seminarier, med presentationer och diskussioner. Under hösten 2014 genomförde de också en resa till Johannesburg för ett symposium organiserat tillsammans med forskningsinstitutet WiSER, vid University of the Witwatersrand.

Jag blev inbjuden att följa och kommentera deras verksamhet ur ett konstnärligt perspektiv. Resultaten är en femton minuters film där det mesta materialet är från resan och en bok, 640 sidor i formatet 30x23x7 cm, som utgår från sex av hittills totalt nio seminarieträffar som alla har spelats in och transkriberats. Den följer den ursprungliga texten men utesluter all text förutom frågetecknen ?,   det som står inom parantes  ( ), samt det som står inom klammer [ ].

Allt material som filmen gjorts av redovisas också i filmen.

Filmen är ett tillstånd, där man befinner sig i en komplex situation av icke kronologiska tankar och intryck, samtidigt med olika prioriteringar i en hjärna på resa, i flera dimensioner parallellt som ligger osynkroniserade men som beskriver samma händelse. Den bygger samman flera skikt av tid, däribland:

1. Tiden – timern
2. Allt filmmaterial från resan samlas i en liten komprimerad bildruta, ibland dubbelexponerat likt ett tunt mönster över hela bildytan.
3. Allt ljudmaterial ligger som en komprimerad dov ljudfond genom hela filmen.
4. Det röda textmontaget är citat från de olika presentationerna.
5. Den svarta bildrutan är transkriberingarna från sex av de nio föregående internaten.

Produced by MarsApril