Histcon.se Time, Memory and Representation Tid, Minne, Representation

A Multidisciplinary Program on Transformations in Historical Consciousness

Ett mångdisciplinärt forskningsprogram om historiemedvetandets förvandlingar

  •  
     

Symposium: "Förintelsen: samtida historiska och kulturella perspektiv"

Published on 13 May, 2014

13 May at Stockholm University. In Swedish.

Utdrag ur symposiebeskrivning:

Detta symposium samlar författare och forskare från olika discipliner som behandlat Förintelsen utifrån dess historiska och kulturella konsekvenser för att diskutera hur minnet efter Förintelsen ser ut idag och hur det kommer att förändras framöver.

Symposiet är ett samarbete mellan institutionen för litteraturvetenskap och idéhistoria och Historiska institutionen vid Stockholms universitet. Symposiet kan genomföras med stöd från Forum för levande historia.Session 1: Historiska perspektiv (kl. 13–15)

Victoria Fareld, medlem av TMR:s forskargrupp, medverkar vid symposiet med anförandet "Jean Amérys ressentiment".

Program finns här.

Paul Levine (Hugo Valentin-Centrum Uppsala) – Holocaust Historiography Yesterday…and Tomorrow—A Survey with some Predictions
Stéphane Bruchfeld (Hugo Valentin-Centrum Uppsala) – Begreppet "Förintelsen" och myten om tystnaden"
Malin Thor Tureby (Institutionen för samhällsutveckling och kultur, Linköpings universitet) – Svenskjudiska berättelser i skuggan av Förintelsen
Jan Selling (Hugo Valentin-Centrum Uppsala) – Sekundär antiziganism. Om romerna och Förintelsens minne
Session 2: Kulturella perspektiv (kl. 15:30–17:30)
Elisabeth Åsbrink (Augustprisbelönad författare och journalist) – Under ytan - om ett flyktingöde, kollektivt minne och Ingvar Kamprad
Rebecka Thor (Institutionen för kultur och lärande, Södertörns högskola) – Vad bilder gör - vad är en bild av Förintelsen?
Tanja Schult (Hugo Valentin-Centrum Uppsala) – Efter minnet inget? Om svårigheten att representera Auschwitz och nya strategier att hantera utmaningen
Victoria Farled (Institutionen för litteraturvetenskap och idéhistoria, Stockholms universitet) – Jean Amérys ressentiment

Produced by MarsApril