Histcon.se Time, Memory and Representation Tid, Minne, Representation

A Multidisciplinary Program on Transformations in Historical Consciousness

Ett mångdisciplinärt forskningsprogram om historiemedvetandets förvandlingar

  •  
     

Seminarium: "Hembygd och diaspora"

Published on 12 October, 2016

Tisdag 25 oktober, klockan 18.00, Fyriskällan, S:t Olofsgatan 15, Uppsala. Fri entré.

Folkrörelsearkivet inbjuder till ett seminarium om etniska föreningar i Uppsala,
identitet och historiemedvetande. Med Hans Ruin och Marcia Sá Cavalcante Schuback,
forskningsprogrammet Tid, minne och representation, Södertörns högskola, samt
med Timur Öngün och Emma Strandqvist, från fil.kand.-programmet Kultur,
samhälle och etnografi vid Uppsala universitet.

Folkrörelsearkivet inbjuder till ett seminarium om etniska föreningar i Uppsala, identitet och historiemedvetande.

Med Hans Ruin och Marcia Sá Cavalcante Schuback från forskningsprogrammet Tid, minne och representation, Södertörns högskola, samt med Timur Öngün och Emma Strandqvist, från fil.kand.-programmet Kultur, samhälle och etnografi vid Uppsala universitet.

Arrangörens beskrivning:

Att bryta upp från en plats och sträva efter att göra sig hemmastadd någon annanstans, är en verklighet för många människor idag. För migranten finns behovet att hantera minnen av den gamla platsen och att göra den nya till en hembygd.

Platsidentitet och tillhörighet blir inte lika självklar, medvetenheten om att ha ett förflutet ett historiemedvetande, kan å andra sidan bli starkare. Nostalgin följer i exilens spår.

För nästa generation kan frågan om tillhörighet bli mer tillspetsad: barnen delar inte självklart föräldrarnas tillhörighet till den gamla hembygden och erkänns inte heller självklart av omgivningen som en del av nationen. Blir i det fallet grannskapet, föräldrarnas nya hembygd, en viktigare plats?

Det lokala blandas också med det globala. Människor från samma hembygd sprids över världen och håller ofta kontakten i det som kan kallas för diasporagemenskaper. Det gemensamma ursprunget håller samman också över stora avstånd. Platsen betyder mindre när amerikabreven och numera skype förenklar kommunikationen.

Seminariet Hembygd och diaspora kretsar kring dessa frågor. Samtalet förs av professorna i filosofi Hans Ruin och Marcia Sá Cavalcante-Schuback, vilka båda medverkat i forskningsprogrammet Tid, minne och representation vid Södertörns högskola, samt vårens praktikanter vid Folkrörelsearkivet Timur Öngün och Emma Strandqvist. Under sin praktik inom utbildningsprogrammet Kultur, samhälle och etnografi intervjuade Timur och Emma etniska föreningar i Uppsala och följde också Samarbetsorganisationens för invandrarföreningar i Uppsala (SIU) verksamhet.

Under 2017 planerar Folkrörelsearkivet att erbjuda en studiecirkel i att skriva föreningshistoria och hembygdshistoria, särskilt riktade till etniska föreningar och deras medlemmar. Seminariediskussionen ger uppslag om vad som bör vara väsentligt innehåll en studiecirkel. I samband med seminariet går det också att teckna en intresseanmälan för att delta i studiecirkeln.

Produced by MarsApril