Histcon.se Time, Memory and Representation Tid, Minne, Representation

A Multidisciplinary Program on Transformations in Historical Consciousness

Ett mångdisciplinärt forskningsprogram om historiemedvetandets förvandlingar

  •  
     

Seminarieserie om minne, kulturarv och historia

Published on 13 September, 2017

Nordiska museet, Stockholm, september till december.

Fredagsseminarier hösten 2017

Välkomna till fredagsseminarier vid Nordiska museet, där vi speglar pågående projekt och fördjupar aktuella frågor med relevans för kulturarvssektorn. Under hösten kommer seminarierna att fokusera på diskussioner kring begrepp som minne, kulturarv och historia – hur de definieras och vad det i sin tur innebär för hur kulturhistoriska samlingar används i samtiden.

Välkomna till fredagsseminarier vid Nordiska museet, där vi speglar pågående projekt och fördjupar aktuella frågor med relevans för kulturarvssektorn.

Under hösten kommer seminarierna att fokusera på diskussioner kring begrepp som minne, kulturarv och historia – hur de definieras och vad det i sin tur innebär för hur kulturhistoriska samlingar används i samtiden.

29 september: Kulturarv. Om arvet, kulturen och historien

Medverkande: Prof. Marcia Sá Cavalcante Schuback och docent Johan Hegardt, Södertörns högskola

En av Nordiska museets främsta uppgifter är att förvalta delar av landets gemensamma kulturarv. Men vad innebär ordet kulturarv? Vad ärver man? Och vilken förståelse av historia representerar själva akten ’att ärva kultur’?

Marcia Sá Cavalcante Schuback, filosof och Johan Hegardt arkeolog, båda verksamma vid Södertörns högskola, reder ut begreppen och diskuterar hur kulturarv aktualiserar olika förhållningssätt till historien och samtiden. Likaså hur olika synsätt påverkar museernas kontinuerliga arbete med insamling och bevarande av minnen.

17 november: Fragmenterade minnen. Att läsa av och veckla ut museisamlingar (Obs! Lokal: Lusthusporten, villan mitt emot museet)

Medverkande: Helene Larsson Pousette, projektledare & producent, Historiska museet och Alyssa Grossman, FD

Museer och institutioner som arbetar med kulturhistoria iscensätter och därigenom tolkar historien. Hur kan bruket av historia i museipraktiken synliggöras? Vad kan kulturhistoriska samlingar berätta för oss idag?

Helene Larsson Pousette, utställningsproducent på Historiska muséet i Stockholm och Alyssa Grossman antropolog, verksam som forskare bl.a. vid Akademin Valand i Göteborg, diskuterar hur museisamlingar kan ställas i nytt ljus och hur glappet mellan olika tolkningar kan synliggöras.

 

1 december: Det historiska försvinnandets estetik. Hazelius och fosterlandskänslan (Obs! Tid: kl. 14-16)

Medverkande: Prof. Hans Ruin, docent Claudia Lindén och intendent Cecilia Hammarlund-Larsson, Södertörns högskola och Nordiska museet

Hur skapas, omprövas och upprätthålls bilden av ”svensk kultur” och ”folkliga traditioner” i våra kulturarvsinstitutioner?

Med exemplet Artur Hazelius och idéerna bakom Skansen och Nordiska museet diskuterar Hans Ruin och Claudia Lindén bakgrunden till hur Hazelius museala allkonstverk så snabbt fick fäste som både praktiskt och normativt ramverk för representationer av det svenskt nationella. Vad svarade Hazelius uppbyggda ”mikrokosmos av Sverige” på i hans samtid och hur kan ”bilden av den svenska folkliga kulturen” utvidgas idag?

Samtalspartner är Cecilia Hammarlund-Larsson som har studerat Artur Hazelius relation till det nationella.

 

Tid och plats: Stallet, Nordiska museet, kl 13–15 (För avvikelser se respektive seminarium)

Stallet ligger längst ner i parken bakom Villa Lusthusporten, mitt emot museet, Djurgårdsvägen 6-16, Stockholm

Nordiska museets webplats

Produced by MarsApril