Histcon.se Time, Memory and Representation Tid, Minne, Representation

A Multidisciplinary Program on Transformations in Historical Consciousness

Ett mångdisciplinärt forskningsprogram om historiemedvetandets förvandlingar

  •  
     

Samtal: "Minne, feminism och konstnärlig intervention"

Published on 24 May, 2015

Ulla Manns & Dagmar Brunow på Tensta konsthall,15/9 kl. 19. In Swedish.

Samtal mellan Ulla Manns, forskare inom TMR, och Dagmar Brunow utifrån det queerfeministiska konstärskollektivet LTTR:s utställning på Tensta konsthall 23.5–27.9 2015:

"Here We LTTR: 2002–2008".

Information om utställningen:

LTTR är namnet på ett queerfeministiskt konstnärskollektiv med hjärtat i New York. I början på 2000-talet bedrev gruppen ett ambitiöst redaktörsarbete och kunskapsinsamlande som bl a resulterade i en årlig tidskrift, performancer och filmprogram. Genom samarbeten, organisering, föreläsningar och tidsskriftsskapande, kopplade LTTR samman ett vibrerande queer community.

Tidskriften, som kan beskrivas som å ena sidan ett konstverk och å andra sidan en politisk händelse, antog för varje nummer en ny skepnad – så som spiralblock med guldinskription, manillakuvert och LP-omslag. LTTR skapade ständigt nya dialoger och utmanade givna former, även sina egna. Förkortningen LTTR befann sig i konstant rörelse och kom under åren att betyda allt från Lesbians To The Rescue, Listen Translate Translate Record, Lesbians Tend To Read till Lacan Teaches To Repeat.

Våren 2014 samlades de fyra redaktörerna för LTTR nr 5, Emily Roysdon, Ginger Brooks Takahashi, K8 Hardy, och Ulrike Müller runt arkivmaterialet. Det banbrytande och lekfulla arbetet visas och aktiveras nu för första gången på Tensta konsthall.

I utställningen Here We LTTR: 2002–2008 presenteras gruppens fem tidskriftsnummer samt fotografier och annan dokumentation från rörelsen runt LTTR. Lokala och internationella gäster med koppling till LTTR och till queer konst, aktivism och forskning har bjudits in att göra läsningar av utställningen.

Bland de inbjudna gästerna finns konstnärerna Allison Smith och Matts Leiderstam, skribenten och asylrättsaktivisten Trifa Shakely samt forskaren Ulla Manns och teoretikern Julia Bryan Wilson. I samarbete med Stockholmsbaserade arkitekten Sara Brolund de Carvalho, har LTTR skapat en installation som inkluderar två LTTR curerade filmprogram, som visades när nya nummer släpptes, samt dokumentation från bl a performancekvällar. I samband med utställningen har LTTRs hemsida fått ny design genom Sara Kaaman, grafisk formgivare baserad i Stockholm.

Mer information finns på Tensta konsthalls hemsida.

Here We LTTR: 2002–20023.5–27.9 2015: "Here We LTTR: 2002–2008".

Produced by MarsApril