Histcon.se Time, Memory and Representation Tid, Minne, Representation

A Multidisciplinary Program on Transformations in Historical Consciousness

Ett mångdisciplinärt forskningsprogram om historiemedvetandets förvandlingar

  •  
     

Peter Aronsson gästbloggar på RJ

Published on 24 February, 2013

Peter Aronsson, medlem av TMR:s styrgrupp, gästbloggar på Riksbankens Jubileumsfonds hemsida under februari och mars. In Swedish.

Peter Aronssons blogg på RJ:s hemsida hittar du här.

Produced by MarsApril