Histcon.se Time, Memory and Representation Tid, Minne, Representation

A Multidisciplinary Program on Transformations in Historical Consciousness

Ett mångdisciplinärt forskningsprogram om historiemedvetandets förvandlingar

  •  
     

Panelsamtal: "Europa, ideologierna och utopierna"

Published on 7 October, 2015

22 oktober kl. 17:30 på Centrum för Europastudier, Lunds universitet

PANELSAMTAL OMKRING JAYNE SVENUNGSSONS STUDIE ”DEN GUDOMLIGA HISTORIEN –
OM PROFETISM, MESSIANISM OCH ANDENS UTVECKLING”

Panelsamtal omkring Jayne Svenungssons studie Den gudomliga historien - om profetism, messianism och andens utveckling.

Vilket inflytande har den bibliska föreställningen om en stundande förlossning haft på det europeiska politiska tänkandet? Jayne Svenungsson, professor i systematisk teologi, ställer frågan i studien ”Den gudomliga historien – om profetism, messianism och andens utveckling” (Glänta, 2013) och låter en rad utopikritiska tänkare gå i dialog med författare som istället lyft fram det profetiska löftets förmåga att inspirera till revolt mot förtryckande samhällsordningar.

Den 22 oktober inbjuder Centrum för Europaforskning till ett panelsamtal omkring bokens tematik med fokus på utvecklingen i Europa sedan 1989. Hur ska vi förstå denna epok som inneburit såväl nyliberalismens segertåg som marxismens revitalisering inom 2000-talets politiska filosofi? Hur är det möjligt att navigera mellan resignerad visionslöshet och utopiskt övermod? Har det bibliska arvet alltjämt något att skänka våra politiska idéer? I panelen ingår, förutom Jayne Svenungsson, Mårten Björk, doktorand i tros- och livsåskådningsvetenskap, Sven-Eric Liedman, professor i idéhistoria, och Ingrid Rasch, kulturproducent och folkbildare. Panelen modereras av Barbara Törnquist-Plewa, professor i Öst- och centraleuropakunskap.

Kl. 17.30, 22 oktober | Pufendorf Institutet, Biskopsgatan 3

Produced by MarsApril