Histcon.se Time, Memory and Representation Tid, Minne, Representation

A Multidisciplinary Program on Transformations in Historical Consciousness

Ett mångdisciplinärt forskningsprogram om historiemedvetandets förvandlingar

  •  
     

Ny bok: Ett museum måste irritera. Fyra röster om Historiska museet

Published on 30 June, 2015

Red. Patrik Nordström, Fredrik Svanberg, Johan Hegardt & Malin Grundberg, 2015. In Swedish.

Tillsammans med sina tre forskarkolleger publicerar nu TMR-forskaren Johan Hegardt boken "Ett museum måste irritera. Fyra röster om Historiska museet." Boken är slutprodukten i ett längre projekt om Historiska museet och museets historia, som har finansierats av Vitterhetsakademien och Statens kulturråd. Boken inleds med ett förord av historikern och TMR-forskaren Peter Aronsson.

Produced by MarsApril